Zmluvy Zmluvy

Faktúry 2019,2020, 2021,2022 Faktúry 2019,2020, 2021,2022

V zmysle zakona 211/2000 Z.z. § 5b,odst.1 pism. b sa zverejňujú prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady. Od 1. 1. 2012 je opäť povinnosť zverejňovať všetky faktúry bez ohľadu na ich hodnotu okrem faktúr, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a faktúr, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou. Faktúry sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

 

Zoznam došlých faktúr obce Breznica:  

 
Obdobie Zoznam došlých faktúr Poznámky
  ROK 2019  
Január 2019 Zoznam došlých faktúr január 2019  
Február 2019 Zoznam došlých faktúr februá 2019  
Marec 2019 Zoznam došlých faktúr marec 2019  
Apríl 2019 Zoznam došlých faktúr apríl 2019  
Máj 2019 Zoznam došlých faktúr máj 2019  
Jún 2019 Zoznam došlých faktúr jún 2019  
Júl 2019 Zoznam došlých faktúr júl 2019

 

August 2019 Zoznam došlých faktúr august 2019  

September 2019

Zoznam došlých faktúr september 2019

 
Október 2019 Zoznam došlých faktúr október 2019  
November 2019 Zoznam došlých faktúr november 2019  
December 2019

Zoznam došlých faktúr december 2019

 
  ROK 2020  
Január 2020 Zoznam došlých faktúr január 2020  
Február 2020 Zoznam došlých faktúr február 2020  
Marec 2020 Zoznam došlých faktúr marec 2020  
Apríl 2020 Zoznam došlých faktúr apríl 2020  
Máj 2020 Zoznam došlých faktúr máj 2020  
Jún 2020 Zoznam došlých faktúr jún 2020  
Júl 2020 Zoznam došlých faktúr júl 2020  
August 2020 Zoznam došlých faktúr august 2020  
September 2020 Zoznam došlých faktúr september 2020  
Október 2020 Zoznam došlých faktúr október 2020  
November 2020 Zoznam došlých faktúr november 2020  
December 2020 Zoznam  došlých faktúr december 2020  
  ROK 2021  
Január 2021 Zoznam došlých faktúr január 2021  
Február 2021 Zoznam došlých faktúr február 2021  
Marec 2021 Zoznam došlých faktúr marec 2021  
Apríl 2021 Zoznam došlých faktúr apríl 2021  
Máj 2021 Zoznam došlých faktúr máj 2021  
Jún 2021 Zoznam došlých faktúr jún 2021  
Júl 2021 Zoznam došlých faktúr júl 2021  
August 2021 Zoznam došlých faktúr august 2021  
September 2021 Zoznam došlých faktúr september 2021  
Október 2021 Zoznam došlých faktúr október 2021  
November 2021 Zoznam došlých faktúr november 2021  
December 2021 Zoznam došlých faktúr december 2021  
  ROK 2022  
Január 2022 Zoznam došlých faktúr január 2022  
Február 2022 Zoznam došlých faktúr február 2022  
Marec 2022 Zoznam došlých faktúr marec 2022  
Apríl 2022 Zoznam došlých faktúr apríl 2022  
Máj 2022 Zoznam došlých faktúr máj 2022  
Jún 2022 Zoznam došlých faktúr jún 2022  
Júl 2022 Zoznám došlých faktúr júl 2022  
August 2022 Zoznám došlých faktúr august 2022  
September 2022 Zoznám došlých faktúr september 2022  
Október 2022 Zoznám došlých faktúr október 2022    
November 2022 Zoznám došlých faktúr november 2022