Záverečný účet obce Záverečný účet obce

Záverečný účet obce Breznica:

 

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021