Informácie Informácie

Obec nemá prijatý územný plán - výnimka pre obce s počtom obyvateľov do 2.000.

Návrh územného plánu obce Návrh územného plánu obce