Údržba ciest Údržba ciest

 

Obec poskytuje informácie o uzávierke miestnych komunikácií