Podnety, pripomienky a návrhy Podnety, pripomienky a návrhy

Občania môžu svoje návrhy a pripomienky posielať na adresu:
Obecný úrad Breznica
Breznica 100
091 01 Stropkov
Telefón: 054/ 71 81 750
E-mail: obecbreznica@mail.t-com.sk

Petície Petície