Obecný úrad Obecný úrad

Obecný úrad Breznica

      Breznica 100

    091 01 Stropkov

 

IČO: 00 330 329

DIČ: 2020 784 216

 

Bankové spojenie: 

IBAN: SK75 0200 0000 0000 2022 2612

 

Kontakt:                                                                                 

Telefón: 054/71 81 750       

Mobil: 0905 657 411                                                   

E-mail: breznica.obec@gmail.com                                                         

Úradné hodiny:                                                                                                

Pondelok         08:00 - 16:00                                                                                               

Utorok              08:00 - 16:00                                                                                                

Streda              08:00 - 16:00

Štvrtok             08:00 - 16:00

Piatok               08:00 - 16:00

 

 

STAROSTA OBCE:    Brendza Slavomír

 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

  1. Ing. Bičej Radoslav
  2. Bučko Marcel
  3. Ing. Hurný František                                                                                                           
  4. Melník Jozef
  5. Bc. Piskoriková Terézia
  6. Mgr. Vendeľová - Borščová Zuzana
  7. Vrábeľ Erik