O obci Breznica O obci Breznica

Obec Breznica leží v geografickom celku Ondavskej vrchoviny južne od Stropkova. Je vybudovaná po dvoch stranách potoka Vojtovec pri jeho sútoku s riekou Ondava v nadmorskej výške 176 m. Najvyšším vrchom chotára je Baranov (348 m.n.m). Chotár s rozlohou 991 ha leží východne od rieky Ondava. Orná pôda zaberá rozlohu 329 ha, ostatná pôda je lesná a poľnohospodárska.

Chotár obce tvoria dve časti: rovinatá a väčšia svahovitá, kde prevládajú sprašové hliny. V lesoch prevládajú buk, hrab, breza, osika a borovica. Zo zvierat tu žije jeleň, diviak a v menšom počte jazvec, zajac, vlk, líška, kuna a rys. Vtáctvo je zastúpené rôznymi druhmi, ktoré tu zimujú, ale aj prilietajú na hniezdenie.     

Obec s pôdorysom v tvare kríža v smere sever juh dlhá 1,8 km, v smere východ západ 1 km a v obci sú tri autobusové zastávky. V roku 1921 bola autobusovou dopravou prepojená s miestami Prešov, Vranov nad Topľou a Stropkov.