Matričný úrad Stropkov Matričný úrad Stropkov

Obec Breznica patrí do pôsobnosti matričného úradu mesta Stropkov.

Vybavuje:

MsÚ, Odbor správny a sociálnych vecí, 
             Matričný úrad,
         Hlavná 38/2, Stropkov
 Budova B, 1.poschodie č.dv. 40

Vedúci odboru: Ing. Marián Vašš

Kontakt:
Margita Vereščáková
Tel.: +421 54 486 8849
e-mail: margita.verescakova@stropkov.sk

Harmonogram sobášnych dní Harmonogram sobášnych dní