Web Content Display Web Content Display

Zverejňovanie informácií v jednotlivých štádiách verejného obstarávania je regulované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 Dátum vyhlásenia Názov akcie Poznámky
20.05.2019 Výzva na predkladanie ponúk-  výmena multifunkčného umelého trávnika Vyhodnotená
04.06.2019 Výzva na predkladanie ponúk- parkovisko Vyhodnotená
13.08.2019 Výzva na predkladanie ponúk- chodník pozdĺž št. cesty I/15 Vyhodnotená
20.08.2019 Výzva na predkladanie ponúk- zariadenie školskej jedálne v ŠJ Vyhodnotená
21.08.2019 Výzva - prieskum trhu na vypracovanie projektovej dokumentácie- dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Breznica  Vyhodnotená
02.03.2020 Výzva na predkladanie ponúk - závlaha ihrisko Vyhodnotená
15.07.2020 Výzva na predkladanie ponúk - vybudovanie oplotenia miestneho cintorína v Breznici Vyhodnotená

12.10.2020

 

Výzva na predkladanie ponúk - dodanie osobného automobilu 

2.Príloha č.1. Návrh ceny

3. Príloha č.2. Formulár ponuky

Vyhodnotená
06.11.2020 Výzva - dodanie osobného automobilu Vyhodnotená

22.02.2021

 

Výzva na predkladanie ponúk

,, Rekonštrukcia infraštruktúry v obci Breznica´´

Príloha č.1.PD s výkazom výmer.

Príloha č.2.Návrh na plnenie kritérií.

Príloha č.3. Návrh zmluvy.

Príloha č.4.Čestné vyhlásenie uchádzača.

 

Vyhodnotená

Zaslané na kontrolu

15.03.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Čestné vyhlásenie uchádzača

Návrh na plnenie kritéria

Výkaz výmer ihrisko v obci Breznica

Technická správa

Výkres 1-2

Výkres 2-3

Výkres 3-4

Výkres 4-5

Výkres 5-6

Výkres 6-9

Výkres 7-10

Výkres 8-11

Vyhodnotená
02.06.2021

Výzva na predkladanie ponúk - chodník k zastaveniam Krížovej cesty

1.4 Rekapitulácia rozpočtu výkaz výmer

3.1.Rozpočet Výkaz Výmer

 

Vyhodnotená
14.07.2021 Výzva na predkladanie ponúk - ŠJ Vyhodnotená
27.07.2021

 

Výzva na predkladanie ponúk - FITTNES PARK

 

Vyhodnotená
30.12.2021

Výzva na predloženie ponúky - Zberný dvor Breznica

Zoznam súradnic a výšok podrobných bodov polohopisu

Situácia č.1.

Technická správa

Prílohy k výzve PD breznica

Vyhodnotená
07.01.2022

Výzva na predloženie ponúky - stavebný dozor

Prílohy k výzve

Objednávka - SD

Vyhodnotená

Súťaž zrušená na pokyn poskytovateľa

13.01.2022

Výzva na predloženie ponúky - externý manažment - komunikácie

Prílohy k výzve

Zrušená
08.02.2022

Výzva na predloženie ponúky - externý

manažment - komunikácie

Vyhodnotená

Zaslaná na kontrolu

11.03.2022

Výzva na predloženie ponúky - Stavebný dozor - komunikácie

Prílohy k výzve

Vyhodnotená

Zaslaná na kontrolu

 

Aktuálne VO vyhlásené obcou Aktuálne VO vyhlásené obcou